Modernizacja maszyn CNC

Biznesową misją firmy LM Robotix jest dostarczanie użytkownikom maszyn sterowanych komputerowo profesjonalnych i kompleksowych usług serwisowo-naprawczych. W zakresie działalności znajduje się również modernizacja urządzeń CNC. Oferta jest skierowana do podmiotów prywatnych i komercyjnych zarówno z Białegostoku, jak i zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie w eksploatacji i remontach obrabiarek numerycznych.

Nowa maszyna, czy modernizacja CNC?

Podczas eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie po kilkunastoletnim lub dłuższym okresie użytkowania pojawia się dylemat: kupić nową maszynę CNC czy lepiej dokonać modernizacji? Odnowienie parku maszynowego to same korzyści. Dotyczy to szczególnie urządzeń, których wymiana na nowsze wersje generuje wysokie koszty zakupu, transportu i montażu.

Kompleksowa i profesjonalnie przeprowadzona modernizacja – obejmująca systemy sterowania, układy napędowe oraz podzespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy – to nic innego jak budowa nowej maszyny z wykorzystaniem starej jako bazy. Zamiast kupować nowy model, warto skorzystać z usługi kompleksowego unowocześnienia (tzw. retrofitu) układów sterująco-napędowych obrabiarki. Firma LM Robotix z Białegostoku oferuje fachową usługę modernizacji CNC. Wśród najważniejszych korzyści należy wskazać:

 • zwiększenie dokładności działania,
 • poprawę wydajności i efektywności techniczno-ekonomicznej,
 • wymierną oszczędność energii,
 • niższe koszty utrzymania i eksploatacji,
 • zmniejszenie awaryjności,
 • zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • podwyższenie klasy bezpieczeństwa i dostosowanie do aktualnych wymogów BHP,
 • rozszerzenia zakresu funkcjonalnego.

Czy warto zatem modernizować maszyny CNC? Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – jak najbardziej, po prostu jest to opłacalne! Firma zyskuje unowocześnienie swojego parku technologicznego niższym kosztem. Natomiast pracownicy otrzymują większy komfort obsługi i poziom jakości pracy dostosowany do standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Planujesz wykonać retrofitu swojej obrabiarki? Zapraszamy do współpracy. Sprawdź ofertę LM Robotix z Białegostoku!

Dostosujemy Twoją maszynę do obowiązujących standardów

Każde użytkowanie maszyny numerycznej obarczone jest ryzykiem. Podczas procesów naprawczo-modernizujących specjaliści LM Robotix dostosowują urządzenia do obowiązujących norm bezpieczeństwa i standardów jakościowych. W poniższej tabeli przedstawiono wybrane przykłady naszych działań adaptacyjnych.

Działania LM Robotix dostosowujące maszyny CNC do wymogów i standardów bezpieczeństwa – wybrane przykłady
Wymogi, normy i standardy Działania dostosowawcze
Układ sterowniczy mający wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyny powinien być widoczny, łatwy do identyfikacji i odpowiednio oznakowany. Wykonujemy oznakowanie czytelnymi napisami i symbolami.
Podzespoły obrabiarki CNC oddziałujące na prace operatora nie mogą stwarzać żadnych zagrożeń. Rozmieszczamy poszczególne elementy sterująco-napędowe poza strefą bezpośredniej obsługi przez pracownika.
Uruchomienie maszyny powinno następować tylko poprzez zadziałanie właściwego sterownika włączanego przez uprawnioną osobę. Stosujemy rozwiązanie techniczne wykluczające możliwość samoczynnego uruchomienia.
Obrabiarki stwarzające realne ryzyko upadku przedmiotów muszą posiadać odpowiednie mechanizmy zabezpieczające. Wyposażamy maszynę w określone rozwiązania techniczne (burty ochronne, ograniczniki, ekrany, obudowy, uchwyty itp.)

Nie jesteś pewny, czy Twoja maszyna CNC spełnia aktualne wymagania BHP? Skontaktuj się z nami. Specjaliści LM Robotix z Białegostoku dokonają przeglądu obrabiarki i dostosują ją do obowiązujących standardów.

Wykonujemy kompleksową i profesjonalną modernizację maszyn CNC

Chcąc spełnić oczekiwania przedsiębiorców działających w sektorze przemysłowej automatyki, zapewniamy kompleksową modernizację maszyn CNC. Od początku działalności w Białymstoku dostarczamy współpracującym z nami Klientom profesjonalne rozwiązania z zakresu napraw urządzeń numerycznych. W zależności od potrzeb i wymagań usługi modernizacyjne dotyczą m.in. wymiany:

 • układów sterowniczych i napędowych,
 • szaf i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • pulpitów operatora.

Planujesz unowocześnić i poprawić efektywność techniczno-ekonomiczną swojej maszyny CNC? Sprawdź ofertę modernizacji białostockiej firmy LM Robotix!